Kırşehir Adliyesi Sürekli İşçi Alımı Sonuçları
15.07.2021

T.C.

KIRŞEHİR

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İLAN

 

Sözlü  sınav   sonucunda ASIL olarak   başarılı   olan adayların 29/07/2021 tarihine kadar Başkanlığımıza teslim etmesi gereken belgeler:

 

1-  Mal Bildirim (Ek-1)

2-  Bilgi Formu (Ek-2)

3-  Sürekli İşçi Tercih Formu

4-  2 Adet Biyometrik Fotoğraf

5-  Diploma

6-  Sağlık Beyanı (Ek-3)

7-  Etik Sözleşmesi (Ek-4)

8-  Askerlik durum Belgesi

9- Güvenlik soruşturması formu (EK-5 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-5 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

10- Onaylı engel durumunu gösterir raporu (Engelli Adaylar için)

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar istenilen evrakı Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur. 15.07.2021

T.C.
DOĞUMTARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Aşıkpaşa, Ahmet Yesevi Blv. No:12, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir

Telefon

0 386 213 16 77

Faks : 0 386 213 44 79

E-Posta

kirsehircbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu