Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
KIRŞEHİR ADALET KOMİSYONU SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ,  SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
25.08.2022

T.C.
KIRŞEHİR
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

KIRŞEHİR ADALET KOMİSYONU

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ,

 SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI


        Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Sözleşmeli Personel İstihdamı" konulu sınav ilanı gereğince sözleşmeli Mübaşir ile sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözlü sınav sonuçları ilan ekinde liste olarak açıklanmıştır. Listede -ASİL- olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz hazırlamaları gerekmektedir.  

1-2020 KPSS Sonuç Belgesi,

2-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

3- Mübaşirlik için Sağlık Beyanı (TIKLAYINIZ)

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

 

-Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak Sağlık kurulu raporu. Sağlık Kurulu Raporunda “görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve v.b. engeller bulunmamak,

 

Ayrıca;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu(psikopati); Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji; Koruma ve Güvenlik Hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahazsızlığı olmamak, 

c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,” hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,

 

5- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı onaylı sureti (Komisyonumuzca veya Noter onaylı)

6- Mal Beyanı Formu, (TIKLAYINIZ)

7-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe, (TIKLAYINIZ)

8-Öğrenim belgesi, (Diploma-Geçici mezuniyet) e-devletten alınabilir veya aslı ile komisyonumuza müracaat edildiğinde komisyonumuzca aslı gibi yapılacaktır)

9-6x9 ebadında 2 Adet Ayrıca 2 Adet biyometrik olmak üzere toplam 4 Adet fotoğraf,

10-Eş çalışma durumu beyanı, (TIKLAYINIZ)

11-Erkek adaylar için askerlik şubesi başkanlıklarından alınacak askerlik durum belgesi veya terhis belgesi,

12-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm Aileyi Gösterir)

13-Güvenlik Soruşturma Formu, (TIKLAYINIZ)

14-Mübaşir Unvanı İçin Tercih Beyanı (TIKLAYINIZ).

İstenilen belgelerin, 09.09.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Kırşehir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

İlanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 25.08.2022

 “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

NOT: Adayların istenilen belgeleri mavi şeffaf dosya içerisinde yukarıda belirtilen sıraya göre sıralı bir şekilde Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

MÜBAŞİR ÜNVANI SORGU EKRANI

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SORGU EKRANI

Adres

Aşıkpaşa, Ahmet Yesevi Blv. No:12, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir

Telefon

0 386 213 16 77

Faks : 0 386 213 44 79

E-Posta

kirsehircbsisaretadalet.gov.tr