Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu

  Ceza İnfaz Kurumunun Yerleşim Konumu :

                Açık Ceza İnfaz Kurumu alanı 2004 yılında Orman Bakanlığından satın alınarak, Adalet Bakanlığı’na Açık Ceza İnfaz Kurumu yapılmak üzere tahsis edilmiş, Kurum, Kırşehir Ankara karayolunun 18. kilometresinde  yol üzerindedir. Ceza İnfaz Kurumunun  530.000 m²  alan üzerinde 12.000 m² kapalı alanı olmak üzere , 450.000 m² tarımsal alanı bulunmaktadır. 2006 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanılıp  Temmuz 2008'de  inşaat bitirilip,  Ağustos 2008'de geçici kabulü yapılmıştır. Kuruma İşyurdu tarafından ilave olarak 2000 m²’lik mobilya atölyesi ve depo, 800 m² açık ve kapalı alan olmak üzere sosyal tesis inşası ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Uygulamalı Sosyal Tesis 17.04.2008 tarihinde dönemin Adalet Bakanı ve HSYK üyelerinin katılımıyla açılmıştır. Ceza İnfaz Kurumu ise; 10 Eylül 2008 tarihi itibariyle taşınma işlemi tamamlanarak  hizmet vermeye başlanılmıştır.

              
Kapasite ve Tipi : Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunun kapasitesi 8 yataklı 46 oda olmak üzere toplam 368 erkek hükümlü olarak belirlenmiştir.

              Bölümleri : Açık Ceza İnfaz Kurumu, Nizamiye ve Görüş Yeri, Kurum İdare Binası, Hükümlü Sosyal Alanı, Isınma Merkezi, Atölyeler, Mobilya Atölyesi, Lojman ve Uygulamalı Sosyal Tesis, açık alan büyük baş sığır yetiştiriciliği  alanı ve depolar olmak üzere 10  ana binadan oluşmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu idari binası; ana giriş nizamiyesinin önünde 400 m2’lik bürolardan oluşmaktadır. Kuzey tarafında hükümlü sosyal binasında 46 odada, 8’erli ranzalı odalar ile hükümlü gazino salonu, mescit, 120 kişilik çok amaçlı salon, eğitim ve teknoloji sınıfı, kütüphane mevcuttur. Ceza infaz kurumu karşısında 5 katlı 10 daireli lojman binası, Ceza İnfaz Kurumunun güneyinde Uygulamalı Sosyal Tesis, kuzey-doğusunda ısınma merkezi (Kalyaklı), doğusunda Mobilya Atölyesi, Mobilya Atölyesinin önünde Oniks Mermer Atölyesi, Demir Atölyesi, Fırın Atölyesi, Mutfak, İdare binası yanında 500 kg çamaşır yıkama kapasiteli yıkama ünitesi bir arada olup, ana giriş nizamiyesi güney kısmında hükümlü ziyaret salonu bulunmaktadır. Açık alan  büyük baş sığır yetiştiriciliği kısmı ise kurumun kuzey doğusunda Kırşehir-Yerköy kara yolunun kenarında bulunmaktadır.

               İş Kolları : Kurum açık ceza infaz kurumu statüsünde olup işyurduna dayalı bir ceza infaz kurumudur.

Ceza İnfaz Kurumundaki İşkolları:

              - Mobilya Üretim

             - Demir ve Kafes Tel Örgü Üretim

             - Oniks-Mermer El sanatları üretim

             - Fırın Atölyesi

             - Adliye çay ocakları  ( Kafeterya )

              - Terzilik

              - Mahcuz mallar işletmeciliği  (Yedi Emin )

              - Uygulamalı Sosyal Tesis İşlemeciliği

              - Ceza  İnfaz Kurumlarında Üretilen Ürünlerin Satış Reyonu

              - Tarımsal Üretim  (Meyve-Sebze-Mantar-Fide-Yem Bitkileri )

             - Açık alan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

             - Kantin   ( Satış Mağazaları )

             - Oto ve Halı Yıkama 

             - Temizlik (Adliye ve Tapu ve Kadastro )

             - İnşaat 

             - Nakliyecilik 

              Güvenlik ve Personel :Ceza İnfaz Kurumumuz açık statüsünde olması itibarıyla dıştan korumalı olmadığı için bütün arazi bir buçuk metre yüksekliğinde kafes telle çevrilmiştir.  Ceza İnfaz Kurumumuzda 1 I. Müdür, 2  II. Müdür, 1 İdare Memuru, 1  Öğretmen, 1  Sayman, 11 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 61  İnfaz ve Koruma memuru, 1  Sağlık memuru,   2 Cezaevi Katibi, 7 Teknisyen, 1 Ambar memuru, 1 şoför, 1 Kaloriferci,1 Aşçı, 1 Sözleşmeli Teknisyen   ile İşyurdundan maaşlı  1 serbest işçi, beraber toplam 94 personelle hizmet vermekteyiz. Ceza İnfaz Kurumunda dörtlü vardiya sistemi uygulanmaktadır.

              Isı, Su, Aydınlatma ve Yangın Tertibat Konumu :

            a- Isınma: Ceza infaz kurumu ana binaları ile sosyal tesisi ve lojmanları tek merkezden ve sıvı kalorifer yakıtı (KALYAK) ile ısıtılmaktadır.
           
b- Su : Ceza İnfaz Kurumunun su ihtiyacı kuruma ait mevcut 2 adet kuyudan karşılanmaktadır.
            c- Aydınlatma : Ceza İnfaz Kurumunun elektrik ihtiyacı MEDAŞ  tarafından sağlanmaktadır. Elektrik  kesildiğinde 200 KVA dizel jeneratör devreye girmektedir.
            d-Dış Aydınlatma : Ceza İnfaz Kurumunun dış aydınlatması mevcut olup yeterlidir.
           e-Yangın Tertibatı : Ceza infaz kurumunda binalarının muhtelif noktalarında su şebekesine bağlı yangın hortumları bağlanmıştır. Yangın söndürme tüpleri mevcut olup, miyadı dolduğunda tüpler işyurdu aracılığıyla değiştirilmektedir.

               Sağlık Konumu : Ceza İnfaz Kurumunun kadrolu doktoru yoktur. Bu nedenle sağlık müdürlüğünden haftada bir gün 3 saat süre ile görevlendirilen doktorlar ve diş doktoru ile  sağlık memuru tarafından sağlık hizmeti verilmektedir. Kurumda küçük müdahalelerin yapılabileceği diş ünitesi yapılan çalışma ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin katkılarıyla kuruma kazandırılmıştır. Mutfakta, fırında ve diğer birimlerde çalışan hükümlülerin periyodik olarak portör muayeneleri ve kontrolleri yaptırılmaktadır. Sağlık birimi olarak Kırşehir Çevre Sağlık Müdürlüğü tarafından kurumun içme suyu analizi periyodik olarak yaptırılmaktadır. Hükümlülerin tamamı Kırşehir Verem Savaş Derneği tarafından getirtilen seyyar araçla tüberküloz taramasından geçirilmektedir. 

  Temizlik :

 Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere her gün 18.00 ila 19.30 saatleri arasında sıcak su verilerek ihtiyaçları karşılanmaktadır. Genelgeye uygun olarak haftada bir gün (cumartesi) genel banyoları yaptırılmaktadır. Tüm hükümlülerin tıraşları da ceza infaz kurumu içerisinde bulunan  berber tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

                Mutfak: Ceza İnfaz Kurumunda yemekler: Bakanlığımızca gönderilen ödenekle alınan iaşeler  kadrolu aşçı  ve  görevlendirilen hükümlüler tarafından pişirilerek servis edilmektedir.

                Eğitim Faaliyetleri : 

                Eğitim ve öğretim faaliyetleri kurum öğretmeni tarafından yürütülmekte olup, hükümlülerin eğitimlerine devam etmeleri için gerekli bilgilendirme, teşvik ve kolaylık sağlanmaktadır. Açık Ceza İnfaz Kurumu Sınav Merkezi olup 2010 yılı Açık İlköğretim Okulu sınavlarına 13, Açık Öğretim Lisesi sınavlarına 33, Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına 9, ÖSS sınavlarına 25  ve Yüksek Öğretim Sınavlarına ise 18 hükümlü öğrenci katılmıştır. Lisans yerleştirme sınavı sonucunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 12 hükümlü eğitimine devam etmektedir.
              Kurumda belirli periyotlarla konferanslar, müzik-eğlence programları, spor müsabakaları, bilgi yarışmaları, münazaralar düzenlenmekte ve hükümlülerin kurum dışına çıkarılarak tiyatro, sinema ve spor müsabakaları gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere iştirak etmeleri sağlanmaktadır.
              Kurum kütüphanesi demirbaşına kayıtlı kitap sayısı  2492 olup, 2011 yılı içerisinde 1180 adet kitap değişik kurumlardan temin edilerek, 853 hükümlü toplam 2879 kitaptan yararlanmıştır. 2011 yılı içerisinde 19 meslek edindirme kursu açılmış, kurslara 300 hükümlü katılarak, 253 hükümlü belge almaya hak kazanmıştır.

Hükümlü Ziyaretleri : 

              Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler pazar günleri 09.00 ile 16.00 saatleri arasında tüzükte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde açık görüş yapmaktadırlar. Bunun haricinde Cumhuriyet savcısının uygun gördüğü ziyaretçiler de ziyaret yapmaktadırlar. Ziyaretler, ziyaret salonunda kontrollü olarak yaptırılmaktadır.

             
Arama : Ceza İnfaz Kurumu personeli, avukat ve ziyaretçiler el dedektörüyle ve gerektiğinde elle üst arama yapılarak içeriye alınmaktadır. Eşyalarda aynı şekilde elle ve dedektörle arama yapıldıktan sonra teslim edilmektedir.

              Lojman Durumu : Açık Ceza İnfaz Kurumunda 5 katlı 10 daireli lojman bulunmaktadır.

2010 ve 2011 YILI KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLERİ VE BİLÂNÇO DURUMU

UYGULAMALI SOSYAL TESİS (HALKA AÇIKTIR)
Hükümlülerimize meslek edindirmek amacıyla hizmet sektöründe ara eleman yetiştirmek üzere kurulan Uygulamalı Sosyal Tesisimiz 2008 yılının Nisan ayında resmi açılışı yapılmış, 07:30-22:30 saatleri arasında halka açık olarak hizmet vermektedir. Tesisimiz 800 m² açık ve kapalı alan üzerinde faaliyet göstermektedir. Sosyal Tesisimiz yaz aylarında aylık 30.000,00 TL ile 40.000,00 TL arasında kış aylarında ise 7.000,00 TL ile 15.000,00 TL arasında ciro yapmaktadır. Sosyal Tesisler iş kolunda 3 personel, 30 hükümlü çalışmaktadır.

 

 Tel ve Demir Atölyesi : Tel ve Demir Atölyesi 200 m²’lik kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Hammaddesi dışarıdan satın alınmak suretiyle çeşitli ebatlarda tel örgüsü üretilip, talep doğrultusunda montajı ilgili adreste yapılmaktadır. Ayrıca atölyemizde sipariş üzerine kapı, pencere doğraması, bilumum demir doğrama işleri yapılmaktadır. Tel ve Demir atölyemizde 2 personel 13 hükümlü çalışmaktadır.

Fırın İşkolu: Fırın Atölyemiz 200 m² alan üzerinde kurulu olup, hijyenik ortamda günlük üretim kapasitesi ortalama 3500-4000 adet (550 gr.) ekmektir. Üretimi yapılan ekmekler kamu kurum ve kuruluşlarına  arz edilmektedir. 1 personel 13 hükümlü çalışmaktadır.

Oto ve Halı Yıkama Atölyesi : Oto yıkama atölyemizde 3 araç aynı anda yıkanabilmekte olup, 70 m² alan üzerine kurulmuştur. Oto yıkama atölyemizde yıkanan araçların nevine göre yıkama ücreti 4,00 TL ile 7,00 TL arasında değişmektedir. 2011 yılında 2571 adet oto yıkanmıştır. Halı yıkama atölyemizde otomatik makinelerde yıkama yapılmaktadır. Halı siparişleri telefonla alınıp ilgili adreslerden kurumumuz aracı ile toplanıp yıkandıktan sonra tekrar adreslerine teslim edilmektedir. Toplam 250 m²’lik alan üzerinde faaliyet göstermektedir. Halının 1 m²’si 1,50 TL’ye yıkanmaktadır. 2011 yılında 21.896 m² halı yıkanmış olup,  Oto ve halı yıkama atölyelerinde toplam 1 Personel  ile 9 hükümlü çalışmaktadır.

Mobilya Atölyesi: Mobilya Atölyesi 2200 m² alanlık iki adet atölyeden oluşmaktadır. Atölyede hakim-savcı büro tefrişatları üretimi yapılarak Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda dağıtımları yapılmaktadır. Atölyede 3 personel, 30 hükümlü çalışmaktadır. Marmaris, İznik, Silivri, Ilgaz, Artvin, Gaziantep, Erciş, Ardahan, Karlıova, Karapınar, Antalya, Manisa, Turgutlu, Avanos, Dursunbey, Kuyucak, Gülşehir, Daday, Pazar, Büyükçekmece, Edirne, Cizre Adliyeleri ile Niğde, Ankara, Erzurum, Akpınar, Kocaeli, İskenderun, Kırıkkale, Kağızman, Silifke, Kırşehir Adliyesi ve Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarına hakim ve savcı büro tefrişatlarının montajları yapılarak teslim edilmiştir.2011 yılı içerisinde çeşitli il ve ilçe adliyelerine 273 adet hakim ve savcı takımı götürülüp yerinde montajı yapılarak teslim edilmiştir. Ayrıca Kırşehir İl Müftülüğüne deneme amaçlı  laminat büro takımı, Zile Adliyesine de amerikan panel kapı üretimi yapılarak yerlerine teslim edilmiştir.2010 yılı içerisinde  75 adet büro takımı üretilmiştir.

 Mermer Atölyesi : 200 m²’lik kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Atölyemizde hediyelik oniks mermer ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Üretilen ürünlerimiz çeşitli ceza infaz kurumları ile açılan sergilerde, satış reyonumuzda ve kurumumuzca katılımı yapılan fuarlarda satışa sunulmaktadır. Üretilen ürünler arasında tarihi mekanların minyatürleri, biblolar, mumluk-şamdan, şekerlik, vazo, isimlik, kül tablası ve sipariş türüne göre üretim yapılmaktadır. 1 personel, 14 hükümlü çalışmaktadır.


Açık Alan Sığır Besiciliği İşkolu : 2010 yılında Bakanlık olurları ile  yapılmış olan açık alan besi inşaat tamamlanarak 09 Kasım 2010 tarihinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Başak Tarım İşletmeleri A.Ş. den 106 adet Holştein cinsi büyükbaş sığır alınmak suretiyle uygulamaya başlanılmış, 2011 yılında 203 adet büyükbaş sığır alınmış, sığırlardan 97 tanesi Niğde Tarım Açık Ceza Kurumuna, 18 tanesi Kurum genel bütçeye fatura edilmek suretiyle kesilmiş, yıl içerisinde 2 hayvan şap hastalığından, 1 hayvan da nefes yetmezliğinden telef olmuştur. Bakanlık onaylı 1 sözleşmeli veteriner hekim ve 2 hayvan sağlığı teknisyeni  nezaretinde 10 hükümlü ile besicilik devam etmektedir. Amacımız Niğde Tarım Açık Ceza Kurumunun hayvan ihtiyacı ile kurum  uygulamalı sosyal tesis ve genel bütçe ihtiyacımız olan et ihtiyacını  karşılamaktır. 26.01.2012 itibarıyla kurumda 191 büyükbaş sığır bulunmaktadır. 2011 yılında projelendirerek Bakanlık onayına sunarak, onay aldığımız 200 başlık açık alan sığır yetiştiriciliği alan inşaat için gerekli fizibilite ve alt yapı çalışmaları sonunda inşaatına başlanılacak bu işkolundaki amacımız damızlık üretim ve küçük çaplı süt üreticiliği yaparak kapalı ve açık ceza infaz kurumunun süt ve yoğurt ihtiyacını karşılamaktır.


Tarım İşkolu: Bu iş kolunda 2  Ziraat Teknisyeni ile 2 İnfaz ve Koruma Memuru ve  20 hükümlü çalışmaktadır. Meyvecilik alanında modern sistemle oluşturulmuş 37 dekar alanda 9000 adet bodur elma ağacı, 100 adet erik ve nektarin ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların 3000 adeti 2006 yılında, 5850 adeti 2007 yılında dikilmiş olup, çeşit olarak Grany smith, Fuji, Galaxy ve Skarlet spur çeşitlerinden oluşan bahçemizden 2011 yılında 49 ton elma toplanmıştır.  Ayrıca 7 dekarlık alanda 440 adet yarı bodur kiraz bahçesi 2006 yılında kurulmuştur. Kiraz ağaçları Napolyon çeşidi olup ürünün 4. ve 5. yıllarda gerçekleşmesi beklenmektedir. 2011 yılında tarımsal alanımıza  Açık alan sığır besiciliği için kullanılmak üzere hayvan yem bitkileri ekilerek, bu işkolumuzdaki girdi maliyetleri minimuma indirilmeye çalışılmıştır.Fidancılık alanında Orman Bakanlığı fidanlıklarından küçük boylarda alınan çam türü fidanların bakımı ve yetiştiriciliği yapılarak satışı gerçekleştirilmektedir. Deneme üretim planlayıp ektiğimiz ceviz fidanlarından iyi sonuçlar alınmakla bu üretimden 566 adet küçüklü büyüklü ceviz fidanı satılmıştır.  2012 yılında mavi ladin çamı fidanı üretimi hazırlıkları yapılmış olup, bahar mevsiminde üretime başlanacaktır. Milli Emlak Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar  yapılarak  2012 yılında tahsis edilecek tarlalara hayvancılık için gerekli yem bitkileri ekilecektir.  

 
DİĞER İŞ KOLLARI

Mahçuz Mallar ve Yediemin Deposu: İcra yoluyla el konulan mallar kurumumuzda 500 m²’lik alan üzerinde muhafaza edilmek suretiyle kira ücreti alınmaktadır.

Nakliye İşkolu: Bu işkolunda 1 adet kamyon, 1 adet kapalı kasa iveko  kamyonet ve 1 adet ford transit araç faaliyet göstermektedir.

Kantin-Çayocağı-Kafeterya  İşkolu: Ceza İnfaz Kurumunun kantini ve  ayrıca Kırşehir Adliyesinin çay ocakları ve kafeteryası iş yurtları aracılığıyla işletilmektedir.

Temizlik: Kırşehir Adliyesinin ve Tapu Kadastro İl Müdürlüğü'nün temizlik işleri iş yurtları aracılığıyla işletilmektedir.

Terzi ve Odunculuk İşkolu : Kurum içerisinde terzilik hizmeti verilmektedir.

Ceza İnfaz Kurumunun yerleşik alanı daha önceden Orman Bakanlığı'nın fidan yetiştirme sahası olması nedeniyle içerisinde çok miktarda kavak, söğüt vb. ağaçlar bulunmaktadır. Ekonomik ömrünü tamamlamış olanları kurum bünyesinde kesilerek değerlendirilmektedir.

İnşaat ve Onarım-Yediemin  İşkolu : Kurumun inşaat ve küçük ve orta ölçekli onarımları bünyesinde bulunan bu iş kolu tarafından yapılmaktadır. Kurum içerisinde etrafı kafes tel ile çevrili yedi emin deposu bulunmaktadır

Adres

Aşıkpaşa, Ahmet Yesevi Blv. No:12, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir

Telefon

0 386 213 16 77

Faks : 0 386 213 44 79

E-Posta

kirsehircbsisaretadalet.gov.tr