Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının Oluşturulması Hakkında Duyuru

 

T.C.

KIRŞEHİR

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İLAN METNİ

 

           

Komisyonumuzun 24/07/2020 gün ve 2020/316sayılı kararına istinaden;

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının Başkan ve Üyelerin üyelikleri sona ereceğinden,

14/06/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri Kanununun 3. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar arasından, Yargı çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak üzere 5 asıl ve 3 yedek İzleme Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.

                İzleme Kurulu üyelerinde aranacak nitelikler;

                İzleme Kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır.

                1-35 yaşını doldurmuş olma,

                2-Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri vb. alanlarda en az 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ya da özel sektörde en az 10 yıl çalışmış bulunmak,

                3-Kişisel nitelikleriyle çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olma,

                4-Herhangi bir siyasi partinin merkez il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmama,

                Bu Kurula seçilemeyecek olanlar;

                1- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar,

                2- Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçlardan kendileri ve ikinci derece hasımları dahil zarar görenler,

                3- Yine bu yerlerdeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar,

                4- Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan kişiler bu kurullara seçilemezler.

                Başvuru için gerekli belgeler;

                Diploma,

                Nüfus Kayıt Tablosu,

                Sabıka Kaydı,

                Mesleğinde en az 10 yıl çalıştığına dair belge,

                2 adet fotoğraf,

                Komisyon Başkanlığına hitaben dilekçe,

                Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engeli bulunmayan bu kurulda görev almak isteyen adayların istenilen belgeler ile birlikte 04/08/2020 tarihinden 03/09/2020 günü mesai bitimine kadar Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 24/07/2020

 

 

 

                                                                    Hüseyin SABUNCUOĞLU-107631

                                                                   Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                        Adalet Komisyonu Başkanı

Adres

Aşıkpaşa, Ahmet Yesevi Blv. No:12, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir

Telefon

0 386 213 16 77

Faks : 0 386 213 44 79

E-Posta

kirsehircbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 KIRŞEHİR ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 143 - Toplam : 477048 kişi ziyaret etmiştir.