Bilal GÜMÜŞ
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR

  ...::: E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU :::...

CEZA İNFAZ KURUMU:

 Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlü ve tutuklular  arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlü ve tutuklunun ihtiyaçlarına göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabildiği  bir kurumdur. Ceza İnfaz Kurumu 71.750 m² yerleşke alanı üzerinde 10.010 m² kapalı alana  inşaa edilerek 21/12/1982 yılında  hizmete açılmıştır. 516 kişi kapasiteli olup şehir merkezine 3 km uzaklıktadır

Yeni Sayfa 2

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Tel:  0 386 213 33 82 - 0 386 212 50 01 - 0 506 600 61 40 Faks:0386 212 50 00

KURUMUN ISITILMASI,  AYDINLATMA VE SU İHTİYACI 

Ceza İnfaz Kurumunun ısıtılması ve sıcak su temini doğalgazla, su ihtiyacı kurum imkanları ile açılan su kuyusundan, aydınlatma MEDAŞ tarafından karşılanmakta olup elektrik kesintilerine karşı 100 KW’lık jeneratörden yararlanılmaktadır.
         Ayrıca güneş enerjisinden faydalanmak suretiyle sıcak su temin edilmektedir.

ARAÇ VE LOJMAN DURUMU

Ceza infaz kurumu genel bütçe demirbaşına kayıtlı;
         1- 1995 model 40 DU 343
         2- 1998 model 40 AS 846
         3- 1998 model 40 AS 134
         4- 2005 model 06 AU 3302 plakalı hükümlü ve tutuklu ring aracı ile 2000 model 40 EC 193 plakalı BMC marka 1 adet personel servis aracı bulunmaktadır.
             21/12/1982 yılında hizmete açılan ceza infaz kurumu binasına bitişik 3 adet hizmet  tahsisli lojman bulunmakta, lojmandan Kurum Müdürü ile 2 2’inci Müdür yararlanmaktadır.

HÜKÜMLÜ  VE TUTUKLU  ODA KAPASİTESİ

Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutukluların yaşam alanı olarak 54 oda mevcuttur. 54 odadan;
         1-6 adet 4 kişilik
         2-18 adet 6 kişilik
         3-6 adet 8 kişilik
         4-4 adet 10 kişilik
         5-8 adet 12 kişilik
         6-6 adet 14 kişilik
         7-4 adet 18 kişilik
         8-2 adet 22 kişilik olmak üzere 516 kişilik kapasiteye sahiptir.

Ayrıca;
        10 adet disiplin hücre odası ile 10 adet müşahede odası bulunmaktadır.

PERSONEL DURUMU

ÜNVANI

SAYISI

1.Müdür

1

2.Müdür

4

İdare Memuru

2

Öğretmen

2

Psikolog

1

Sosyal Çalışmacı

1

Hizmetli

1

Kaloriferci

1

Katip

5

Sağlık Memuru

1

Sözleşmeli (4/C)

1

Şoför

5

Teknisyen

2

Aşçı

1

İnfaz ve Koruma Başmemuru

15

İnfaz ve Koruma Memuru

14

İnfaz ve Koruma Memuru

110

İnfaz ve Koruma Memuru (4/B)

1

Toplam

168

         GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

Ceza İnfaz Kurumunun dış güvenliği sağlamak için 5 adet nöbetçi gözetleme kulesi ile 7 adet nöbetçi gözetleme ve kontrol kulübesi yapılarak Ceza İnfaz Kurumu koruma birlik komutanlığına tahsisi sağlanmıştır.
       Nöbetler 4’lü vardiya esasına göre düzenlenip nöbetçi müdür mesai saatlerinde devamlı mesai saatleri dışında icapçı olarak yürütülmektedir.
       24 saat nöbet sisteminde sabah, akşam ve gece olmak üzere 3 kez sayım alınmaktadır. Sayım saatleri sabah 08:00, akşam 16:00 ve gece  24:00 olarak belirlenmiştir. Ayrıca;
       5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 86/3  Tüzüğün 129, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi kapsamında kurumda görevli herkes aramaya tabi tutulmaktadır. Kurum girişinde 1 adet X-ray cihazı ile 2 adet duyarlı kapı bulunmaktadır. Duyarlı kapılardan 1’i ana bina girişinde, 1’i ise ana malta girişinde kurulu bulunmaktadır.

SAĞLIK ŞARTLARI 

Hükümlü ve tutuklular Kırşehir Sağlık İl Müdürlüğünce haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yarım gün görevlendirilen aile hekimlerince muayene ve tedavileri yaptırılmakta, hükümlü ve tutuklular acil ve normal sevk işlemlerinde Kırşehir Devlet Hastanesinde muayene ve tedavi ettirilmektedirler.
       Kurumun fiziki ve sağlık koşulları ise Sağlık İl Müdürlüğünce görevlendirilen aile hekimlerince her ay kontrol edilmektedir.
      
      
ZİYARET VE TELEFON UYGULAMALARI
      
       Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular yakınları ile hafta bir kez olacak şekilde, üçü kapalı biri açık olmak üzere ayda dört kez görüşme yapabilmektedir. Kapalı ziyaret günleri çarşamba ve perşembe günleri, aylık açık ziyaret günleri ise her ayın ilk haftasının salı, çarşamba ve perşembe günleridir.

        Hükümlü ve tutuklulara her hafta 10 dakikayı geçmeyecek şekilde yakınları ile telefon görüşmesi yaptırılmaktadır.

AYLIK AÇIK GÖRÜŞ GÜNLERİ

BLOK AYLIK AÇIK GÖRÜŞ GÜNLERİ SAAT
SABAH ÖĞLE
B BLOK (B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B13) SALI 09:00-11:30  
B BLOK - C BLOK (B11-B12-C1-C2-C3-C4-C9-C10-C11-C12-2.MÜŞAHEDE) SALI   13:00-15:45
C BLOK - D BLOK (C5-C6-C7-C8-C13-C14-C15-C16-1.MÜŞAHEDE - D9) ÇARŞAMBA 09:00-11:30  
D BLOK SAĞ (D1-D2-D3-D4-D10-D11-D12) ÇARŞAMBA   13:00-15:45
D BLOK SOL (D5-D6-D7-D8-D14-D15-D16) PERŞEMBE 09:00-11:30  
A BLOK - D BLOK - E BLOK (A1-A2-A3-D13-E1-E2-E3-E4-E5-E6) PERŞEMBE   13:00-15:45

HAFTALIK KAPALI GÖRÜŞ GÜNLERİ

BLOK HAFTALIK GÖRÜŞ GÜNLERİ SAAT
SABAH ÖĞLE
A BLOK (A1-A2-A3 BAYAN ) B BLOK ÇARŞAMBA 09:00-11:30  
C BLOK ÇARŞAMBA   13:00-15:45
D BLOK PERŞEMBE 09:00-11:30  
E BLOK - D BLOK (D9-D13) PERŞEMBE   13:00-15:45

HAFTALIK TELEFON GÖRÜŞME GÜNLERİ

BLOK HAFTALIK TELEFON GÖRÜŞ SAAT
SABAH ÖĞLE
A BLOK (A1-A2-A3 BAYAN ) B BLOK PAZARTESİ 09:00 17:00
C BLOK ( 1.VE 2.MÜŞAHADE) SALI 09:00 17:00
D BLOK (D-1-2-3-4-9-10-11-12) ÇARŞAMBA 09:00 17:00
D BLOK (D-5-6-7-8-13-14-15-16) PERŞEMBE 09:00 17:00
E BLOK CUMA 09:00 17:00

EĞİTİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

Ceza İnfaz Kurumunda yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif çalışmalarda amaç; Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatanını ve milletini seven kişiler olarak yetiştirmektir. Kendilerini; özgüvenlerini kazanmış, kendisine ve çevresine duyarlı, ruhsal ve duygusal gelişimlerini destekleyen, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu, suç ortamından ve suç işlemeyi doğuran nedenlerden uzaklaşmış bir şekilde topluma yeniden kazandırmaktır.
        Yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve sportif tüm faaliyetler kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümleri doğrultusunda, Bakanlık, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Kurum Müdürlüğü tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülmektedir.
        Temel eğitim, mesleki eğitim ve sosyo-kültürel alanlarda açılmakta olan tüm kurslar İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde planlanmakta ve Valilik görevlendirmesi ile başlatılmaktadır. Kurumda açılmış olan kurslarda başarı gösteren tüm hükümlü ve tutuklulara, görmüş oldukları eğitim alanında Milli Eğitim onaylı sertifika verilmektedir.
        Maddi durumu iyi olmayan hükümlü-tutuklular için eğitim kayıt ücretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.
        Eğitim biriminde kadrolu 2 öğretmen, kütüphane hizmetleri ve diğer eğitim faaliyetlerinde yardımcı 3 infaz ve koruma memuru   görev yapmaktadır.

        Ceza İnfaz Kurumunda sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetleri

TEMEL EĞİTİM KURSLARI

OKUMA-YAZMA 1. KADEME EĞİTİM KURSU

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ HÜKÜMLÜ - TUTUKLU SAYISI BELGE ALAN HÜKÜMLÜ TUTUKLU SAYISI SALIVERİLME, NAKİL VE MAZERET NEDENİYLE BELGE ALAMAYAN HÜKÜMLÜ TUTUKLU TOPLAMI
2011 11 3 8
7 Kurs devam etmektedir.
1 Kurs devam etmektedir.
TOPLAM 19 3 8


OKUMA YAZMA 2. KADEME EĞİTİM KURSU

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ HÜKÜMLÜ - TUTUKLU SAYISI BELGE ALAN HÜKÜMLÜ TUTUKLU SAYISI SALIVERİLME, NAKİL VE MAZERET NEDENİYLE BELGE ALAMAYAN HÜKÜMLÜ TUTUKLU TOPLAMI
2011 5 5 -
TOPLAM 5 5 -

İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM  VE YÜKSEK ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YENİ KAYIT YAPTIRAN SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ TOPLAMI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
2011 YILI 44 100 42
2012 YILI 2012 YILINDA TOPLAM 32 ÖĞRENCİ BULUNMAKTADIR.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YENİ KAYIT YAPTIRAN SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ TOPLAMI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
2011 YILI 51 94 11
2012 YILI 2012 YILINDA TOPLAM 71 ÖĞRENCİ BULUNMAKTADIR.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KAYITLI HÜKÜMLÜ TUTUKLU SAYISI YGS'YE KATILAN HÜKÜMLÜ TUTUKLU SAYISI LYS'YE KATILAN HÜKÜMLÜ TUTUKLU SAYISI
2011 YILI 25 25 7
2012 YILI 26 - -
TOPLAM 51 25 7

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YENİ KAYIT YAPTIRAN SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ TOPLAMI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
2011 YILI 8 9 -
2012 YILI 2012 YILINDA 12 AÖF ÖĞRENCİSİ BULUNMAKTADIR.

AÇIK ÖĞRETİM (İLKÖĞRETİM, LİSE)  DESTEK KURSU

EĞİTİM DÖNEMİ KURS SAYISI HÜKÜMLÜ TUTUKLU SAYISI HÜKÜMLÜ TUTUKLU SAYISI
2011 10 130 Belge Düzenlenmemektedir
2012 Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi  kurslarımızın açılması için İl Milli Eğitim Onayı beklenmektedir

MESLEKİ  EĞİTİM, SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF  KURS VE FAALİYETLER
MESLEKİ
EĞİTİM KURSLARI

            Hükümlü ve tutukluların kendilerini bir meslek dalında yetiştirmeleri, kurslara katılarak kursun sonucunda başarılı oldukları takdirde "Kurs Bitirme Belgesi" almalarını ve tahliyeleri sonrasında öğrenmiş oldukları bu meslek ile iş bulmalarını sağlamak başta gelen amaçlarımızdandır. Kurumda imkânlar dâhilinde "Mesleki Eğitim Kursları" açılmakta, hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanmaktadır.
            Açılan Mesleki eğitim kurslar:
            Kaynakçılık, berberlik, giyim teknolojisi, ahşap boyama, aşçılık, bilgisayar operatörlüğü, temel muhasebe, mobilya iskeletçiliği, takı  tasarım kursu.

MESLEKİ EĞİTİM KURS KATILIM TABLOSU

EĞİTİM DÖNEMİ AÇILAN KURS SAYISI KATILAN HÜKÜMLÜ TUTUKLU SAYISI BELGE ALAN HÜKÜMLÜ TUTUKLU SAYISI
2011 19 218 130
2012 1 12 -
TOPLAM 20 230 130

     SOSYAL-KÜLTÜREL SPORTİF KURS VE FAALİYETLER   

Hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim kursların yanında sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini temin etmek ve sosyal hayattan kopmadan hayatlarını sürdürmelerini sağlamaya yönelik "Sosyal ve Kültürel Kurslar" açılmaktadır. Bu kursların açılmasındaki amaç sosyal hayatın her zaman devam ettiğini hükümlü ve tutuklulara fark ettirmek, tahliye sonrası sosyal çevresi ile uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve topluma intibaklarını sağlamaya yöneliktir. Kurumda sosyal kültürel amaçlı açılan kurslar resim, satranç ve saz bağlama kurslarıdır. Ayrıca belirli periyotlar halinde çok amaçlı konferans salonunda tiyatro gösterimi, konser, eğitici, kişisel gelişime yönelik konferans ve seminer, sinema gösterimi, bilgi yarışması ve münazara etkinlikleri yapılmaktadır. Sportif faaliyet olarak odalar arası masa tenisi ve voleybol turnuvası düzenlenmekte kurs olarak badminton kursu açılmaktadır.

Sosyal kültürel faaliyetlere yüzdesel bakıldığında;

HÜKÜMLÜ TUTUKLULARIN FAALİYETLERE  KATILIM  ORANLARI

İŞYURTLARI MÜDÜRLÜĞÜ VE İŞ KOLLARI

S.NO

İŞKOLLARI

BÜRÜT SATIŞLAR

MALİYET

BÜRÜT KAR VE ZARAR

1.

TERZİ ATÖLYESİ

1.676,69

-109,33

1.567,36

2.

ÇİNİ ATÖLYESİ

13.563,06

-9.381,83

4.181,23

3.

KANTİN İŞKOLU

1.705.146,92

-1.491.563.73

213.583,19

6.

ÇAKMAK DOLUM

273.10

-33,00

240,10

7.

FOTOĞRAF İŞKOLU

7.681,78

               - 2.837,00

4844,78

T  O  P  L  A  M

1.728.341,55   

-1503.924,89   

         224.416,66   

İŞ KOLLARININ YILLARA GÖRE KAR DURUMU

S.NO

2008

2009

2010

2011

2012

1

141.262,72

168.782,44

185.163,48

224.416,66

 

SİGORTALI ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ SAYISINI GÖSTERİR ÇİZELGE

S.NO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOPLAM

1

10

7

4

9

8

5

43

ÇİNİ ATÖLYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BAZILARI

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN
AYLIK AÇIK GÖRÜŞ VE AÇIK ZİYARET USUL VE ESASLARI

Aylık açık görüş:5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 126, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesi ile Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü maddesine göre:Hükümlü ve tutuklular anne, baba, eş, çocuk ve torunları ile ayda bir açık görüş yapabilir. Kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü ve tutuklular açık görüşten faydalanamaz.
Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş:5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 126, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesine göre;
         
Hükümlü ve tutuklular anne, baba, eş, çocuk, torun büyükanne, büyükbaba ve kardeşleri ile bayramlarda ve özel günlerde açık görüş yapabilir.

 
Açık görüş süresi:5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 126, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 17’inci maddesine göre: Açık görüşler bir saatten fazla olmamak kaydıyla yapılan program dahilinde 09:00-17:00 saatleri arasında yaptırılır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler.
Heyet ziyaretleri:
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 85, tüzük’ün 128, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin26’ıncı maddesine göre;
            Resmî kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak kurumları ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görüşebilmek için Bakanlıktan izin almak zorundadır. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yetkisi kabul edilen kurum ve kuruluşların temsilcileri, denetim amacıyla ziyaret istemlerini, Bakanlığa önceden bildirmek suretiyle, ilgili sözleşme ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hükümlü ve tutukluları ziyaret edebilirler. Bu ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye düşürmeyecek tedbirler kurum idaresince alınır. Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu görüşme yapılamaz. Ziyaret ve görüşmeler yasal zorunluluk olmadıkça kurum görevlilerinin gözetiminde yapılır.
            Önceden izin verilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda ziyaret ve görüşmeler kurum en üst amirince ertelenebilir.

Ziyaret ve  görüşlerde uyulacak esaslar:
 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 86, tüzük’ün 129, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre;
           
Kapalı ve açık kurumlarda ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler, kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum güvenliği için alınan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini isteyemezler.
            Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlü ve tutukluların sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silâhlar kuruma sokulamaz. Ziyaret ve görüşlerde hükümlü ve tutuklulara para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.

            Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa olsun, kurumlara girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve kontrol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler. Ziyaret yerleri de ziyaret öncesi ve btiminde aranır. Kurumlara giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz. Konusu suç teşkil etmemekle birlikte kurumlara sokulması yasak olan her türlü eşya, çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır. Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tâbi tutulurlar. Aramalarda insan onuruna saygı esastır. Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idarî ve adlî makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip kişilerin kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, kurumun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği hükümler saklıdır.

Ziyaret yeri (kapalı,açık ve hastane): 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 130, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik içeriğine göre; Kapalı ziyaretler, bu maç için tahsis edilen yerlerde yapılır. Açık ziyaretler, odalar dışında, fiziksel temasa olanak verecek şekilde ve bu amaç için ayrılan bölümde veya kurum idaresince uygun görülen      çok      amaçlı konferans       salonunda       yapılır.
 Hasta hükümlü ve tutuklular, Kurum tabibinin uygun görmesi ve kurum en üst amirinin izni ile kurum revirinde ziyaret edilebilir. Hastanede yatarak tedavi gören hükümlü ve tutuklular, tedaviyi yapan hekimin uygun görmesi ve Cumhuriyet başsavcılığının izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.

Hükümlünün Avukatı ile görüşmesi:
            5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83 ve 86, tüzük’ün 126 ve 129, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 20’inci maddesine   göre;
            Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak   görüştürülür.
            Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 220’inci, ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğinin, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa göre itiraz edebilir.
            Zorunlu hallerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı olarak izin verebilir.
            Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.

 Tutukluların müdafi ile görüşmesi: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83, tüzük’ün 126, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesine göre;
            Tutuklu, vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği  bir ortamda, açık görüş usulüne tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz.Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüşebilir

Hükümlü ve tutuklunun noter ile görüşmesi:
             5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83 ve 86, tüzük’ün 126 ve 129, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 22’inci maddesine göre;
 Hükümlü ve tutuklular, meslek kimliğinin ibrazı ve göreviyle ilgili olmak koşuluyla, noterle, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, idarenin gözetiminde açık görüş usulü çerçevesinde görüşebilir.

Birden çok hükümlü ve tutuklu ile görüşme:
             5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83 ve 86, tüzük’ün 126 ve 129, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 24’inci maddesine    göre;
             Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla görüşme yapamaz

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Kırşehir Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←