Bilal GÜMÜŞ
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
...::: DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ :::...

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür Erol ACAR
Öğretmen Gülizar Çiğdem ÇAKMAK
Sosyal Çalışmacı Muharrem YİĞİT
Psikolog Emel Medine DOĞAN
Psikolog Burak ALAN
Denetleme Memuru Ümit YÜCESAN
Denetleme Memuru Meryem DURAN
Denetleme Memuru Şaziye DİLEK
Denetleme Memuru Süleyman ERASLAN
Denetleme Memuru Ömer KIRICI
Denetleme Memuru İlhami BİLDİK
Denetleme Memuru Mehmet Can BARAN
Denetleme Memuru Yunus TURAN
Denetleme Memuru Mustafa AVCI
Denetleme Memuru Metin SALMAN
Denetleme Memuru Hüseyin YILDIZ
Denetleme Memuru Mehmet EKİCİ
Denetleme Memuru Kadir ÇAKIR
Denetleme Memuru Necip Görkem TURAN
Hizmetli Seyfi AVAN
Hizmetli Umut TURHAN

            DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

          Denetimli Serbestliğin birçok tanımı yapılabilir. Denetimli Serbestliği kabul eden ülkelerdeki uygulamalara göre Denetimli Serbestliğin tanımı ya da anlamı değişebilir. Ancak birçok ülkede kabul görmüş anlamıyla ve kısaca tanımlamak gerekirse; Denetimli Serbestlik, ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemidir. Sosyal anlamda Denetimli Serbestlikte kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esastır.Türk hukuk sisteminde kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi üzerine cezaevine girmesi yerine cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade eder. Buna göre Denetimli Serbestlik; alternatif bir infaz sistemidir. Şüpheli, sanık veya hükümlüler için hapsin alternatifi olan bu sistemde şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta, kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ

*Hükümlüleri suca iten veya suç işlemesinde etkili olduğu düşünülen etkenlerin belirlenerek  bu olumsuz etkenlerin hükümlü tarafından farkına varılması ve değiştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek

* Hükümlülerin rehabilite edilerek yeniden topluma kazandırılmaları yönünde psiko-sosyal ve rehberlik çalışmaları yapmak

* Madde kullanımı olan hükümlülerin tedavilerini sağlamak için sağlık kurumları ile iş birliği yapmak

* Adli kontrol altında  olan hükümlülerin denetimini yapmak

* Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenlerin güçlendirmek amacına yönelik, eğitsel, kültürel, bilimsel, sosyal ve benzeri çalışmalar yapmak;Gerektiğinde bununla ilgili olarak üniversiteler, okullar ve sivil toplum örgütleri ile koordineli çalışmak .

* Eğitimine devam edemeyen çocukların yetişkinlerin eğitim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak.

* Meslek sahibi olan hükümlünün ücret karşılığı çalışmasını, meslek sahibi olmayanların meslek edinmek amacıyla eğitim kurumuna devam etmesini sağlamak.

* Cumhuriyet Savcılıkları ile  mahkemelerin istemiş olduğu sosyal araştırma raporunu hazırlayıp sunmak.

* Denetim altında bulunan çocuklara aylık veya üç aylık, yetişkinlere üç ayda bir denetim raporu hazırlayıp sunmak.

* Denetimli Serbestlik ve Yardım ve Koruma Hizmetlerini geliştirmek bu konuda projeler hazırlamak

DENETİMLİ SERBESTLİĞİN GETİRDİKLERİ

Denetimli Serbestliğin Yardım Hizmetleri: Denetimli Serbestlik, hükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek, onların toplumla bütünleşmesini sağlamak ve bu şekilde onları topluma yeniden kazandırmak amacıyla bir takım yardım hizmetlerinde bulunur.
       Bu yardım hizmetleri;
»
      Psiko-sosyal yardımlar
»
      Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
»
      Tahliye sonrası yardımlardır.
 Denetim :
Mahkemelerce haklarında alternatif tedbir veya cezalara hükmedilen şüpheli, sanık ve hükümlülerin takibini yaparak cezalarını toplum içinde çekmelerini sağlamak ve bunun denetimini yapmak.
 
Yardım : Suçtan zarar gören kişileri karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin toplumun bir bireyi olarak normal insanlar gibi toplum içinde yerini almasını sağlamak için meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde onlara yardımcı olmak.
 
Psiko-sosyal yardım:Suça sürüklenen çocuk şüpheli, sanık veya hükümlü ile suçtan zarar görenlere toplumla bütünleşmesi amacıyla sağlanması düşünülen psikolojik, sosyal, eğitim, sağlık, ekonomik, barınma, danışmanlık gibi her türlü hizmet, program ve kaynakları ifade eder.
 
Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri:
Denetimli Serbestlik memurları mahkemelerce haklarında Denetimli Serbestlik tedbirine hükmedilen hükümlülere rehberlik yapmak üzere görevlendirilebilirler. Mahkemelerce hükümlülere rehber olarak atanan Denetimli Serbestlik memuru hakkında Denetimli Serbestlik kararı verilen hükümlünün kötü alışkanlıklarından kurtulması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesi, kötü alışkanlık edinebileceği çevrelerden uzak kalması hususunda öğütte bulunur. Kişiyi sorumluluk bilincinin gelişmesine, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Kırşehir Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←